6 Xuñ 2012, 3:08p.m.
galego português inglês musica video
by

Comentarios desactivados en Lamatumbá – Camiños. Letra Lyric

Lamatumbá – Camiños. Letra Lyric

Abrimos camiños, buscamos destinos,
queremos sentirnos por sempre na festa da vida.
Comemos o tempo no primeiro intento,
bebemos o vento que sopra e nos leva lonxe.
Suamos a eito, rompemos o peito,
bailamos sen fin, que sabemos que a vida non é para sempre.
É cortiña, éche o que hai.
Batimos o coiro de noite e de dia,
tiramos para adiante con toda a enerxía do mundo.
Non valen escusas para estar parados,
o corpo adoece de miles de entroidos e apertas.
E temos amores, e temos amigos,
e temos cantigas e historias que soan a anacos de vida.
Así estamos, e así está ben.
OOOH… QUE QUEDA MOITA FESTA,
OOOH… E MOITO QUE BAILAR.
OOOH…TEMOS MOI POUCO TEMPO
OOOH… PRA GASTALO EN CHORAR.
Cruzamos as vidas, tomamos medidas,
soñamos a terra que temos, que latexa forte.
Estamos lanzados, mandamos recados
á xente que estivo, que está, e que fai que saibamos
que temos amores, e temos amigos,
e temos cantigas e historias que soan a anacos de vida.
Así estamos, e así está ben.
OOOH… QUE QUEDA MOITA FESTA…
E se algún día algún mal vento nos trae unha negra sombra
sopramos nós aínda máis forte para facela marchar.
E os esconxuros e os meigallos están todos conxurados.
Non temos tempo nen motivos para deixar de voar.

————————————————
English translation with Opentrad and soft review:

We open ways, look for destinations,
want to felt by always in the party of the life.
We eat the time in the first attempt,
drink the wind that blows and carries us far.
We sweat a lot, break the breast,
dance endless, that know that the life is not for ever.
It is very short, is what there is.
We hit the scalp of night and of says,
remove for forward with all the energy of the world.
Not allowed excuses to be stopped,
the body needs of thousands of carnivals and hugs.
And we have loves, and have fellow,
and have songs and histories that sound to pieces of life.
Here we are, and this way is well.
OOOH… THAT REMAINS A lot of PARTY,
OOOH… And A LOT TO DANCE.
OOOH…WE HAVE VERY LITTLE TIME
OOOH… TO SPENT IT CRYING.
We cross the lives, take measures,
dream the earth that have, that beat strong.
We are launched, command errands
to the people that was, that is, and that does that we know
that we have loves, and have fellow,
and have songs and histories that sound to pieces of life.
Like this we are, and like this is well.
OOOH… THAT REMAINS A lot of PARTY…
And if someday any bad wind brings us a black shadow
blow we still stronger to do it leave.
And the “esconxuros” and the magics are all with us.
We do not have time nen reasons to leave to fly.